ga('send', 'pageview');

Ecològic

Cal Mamà és, principalment, una botiga de productes ecològics, de proximitat i de qualitat però també és una aproximació a la sostenibilitat a través de l’experimentació en el món de la construcció sostenible.

Sostenible

L’arquitectura sostenible es fa visible al disseny de la construcció que dona cobert a la botiga, oficina i magatzem. Es tracta d’un cobert fet a base de materials reutilitzats (palets de càrrega, postes de llum, casetes d’obra…) que, com ens agrada dir, han anat “de l’obra a l’horta” intentant que el continent estigui d’acord amb el contingut.

Proper

Juntament amb l’ecologia i la qualitat, la proximitat és un dels trets diferencials dels productes que oferim, ja que entenem que aquesta hauria de ser una característica imprescindible d’un producte ecològic, tant pel benefici que genera a l’entorn com per les emissions que poden anar vinculades al seu transport.

Cal Mamà és una botiga de productes ecològics, de proximitat i de qualitat, tal com resa el nostre lema. Som el Xevi i el Diego, dos arquitectes que després de més de 10 anys de pràctica professional, el 2011 vam decidir iniciar aquest projecte d’agricultura ecològica, arquitectura sostenible i educació ambiental.

Es tracta, però, d’una iniciativa de la que participen i per a la que comptem amb el recolzament professional i moral de tota la família, des de pares fins a dones i fills.

El que va començar l’estiu de 2011 com un caprici amb la posada en marxa d’un petit hortet de no més de 250m² va acabar convertint-se en un projecte professional i personal amb l’obertura de la botiga el juny de 2012.

És una edificació auxiliar destinada a venda de productes agrícoles, que es caracteritza per la reutilització de materials de construcció (EUROPALETS, casetes d’obra, estructura de fusta…) i les característiques bioclimàtiques LOW COST del disseny que afavoreix la protecció solar i la ventilació permanent.

Des de bon principi s’ha volgut potenciar el caràcter bioclimàtic, sobretot tenint en compte el producte fresc que s’ha de posar a la venda i la seva delicadesa davant les condicions climàtiques més adverses: l’estiu.

Sota aquest punt de partida, s’han intentat potenciar factors com la ventilació creuada permanent, la protecció solar i la coberta ventilada i, pensant en l’espai d’oficines, els beneficis derivats del “box inside box”.

L’altra idea fonamental és la de, al igual que hem fet nosaltres mateixos a nivell personal i professional, “ de l’obra a l’horta” és a dir, intentar dissenyar un edifici a base de materials reciclats i reutilitzats procedents del món de la construcció en un moment com l’actual de total reconversió i reinvenció del sector.