1. ¿Qui envia les comunicacions?

Les comunicacions les envia MÒNICA VENTURA GONZÁLEZ (en endavant CAL MAMÀ) amb domicili al Camí del mig, 86 de Cabrera de Mar. Enviem dos tipus de comunicacions que explicarem amb més detall més endavant: newsletter i notificacions al mòbil.

2. ¿Quina informació obtenim i per què?

– Nom i cognoms: per poder atendre a les persones de manera personalitzada.
– Codi postal i població
– Telèfon
– Adreça electrònica

En aquesta pàgina, també recollim informació sobre cookies que ens serveix per analitzar com s’utilitza la web i, així, proposar millores a la navegació, els continguts o la velocitat de càrrega de la web.

3. ¿Quins canals utilitzem?

– Enviament de newsletter.
– Notificacions a telèfons mòbils.

4. ¿Amb quina freqüència enviem les comunicacions?

– Newsletter: com a màxim, un cop per setmana, informant sobre notícies dels fets més rellevants.
– Notificacions al telèfon mòbil: com a màxim, un cop per setmana, informant sobre notícies dels fets més rellevants.

5. ¿Què passa quan algú ens demana que esborrem les seves dades?

Abans de la RGPD ja havíem dissenyat els nostres sistemes de manera que, quan una persona demana que s’esborrin les seves dades, la informació s’esborra totalment del sistema. El procediment que seguim consisteix en realitzar, primer, un esborrament automàtic i, posteriorment, es realitza una verificació manual per garantir que l’esborrament s’ha realitzat correctament. Per últim, en una darrera comunicació per escrit, avisem a la persona de què les seves dades han sigut correctament eliminades.

6. ¿Amb qui contactar en cas de dubte o incidència respecte a les dades?

Podeu contactar directament a info@calmama.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Cal Mamà, titular d’aquest lloc web, informa als seus usuaris de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Cal Mamà i sota la seva responsabilitat. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l’usuari, són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

En cas de no facilitar les mencionades dades, Cal Mamà no podrà atendre les seves peticions. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Cal Mamà són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació d’ aquestes.

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de Cal Mamà o, en el cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades per a les finalitats pròpies dels serveis prestats per Cal Mamà així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre la nostra xarxa. Cap dret i/o obligació de l’usuari per a la utilització del servei podrà ser cedit ni transmès, total o parcialment, pel mateix a tercers sense el previ consentiment per escrit de Cal Mamà. S’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades si clica el botó “Acceptar” o “Enviar” que figura al peu dels formularis de contacte. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999) i a la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. del 12 de juliol de 2002). Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la quan haguessin estat recavades o registrades.

En conseqüència amb tot l’anterior, informem que:

En la seva qualitat de propietari, el responsable d’aquest fitxer és MÒNICA VENTURA GONZÁLEZ (Cal Mamà) amb NIF 38804996V i domicili al Camí del mig, 86 de Cabrera de Mar. Aquest fitxer consta inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i compta amb el codi assignat per aquest ens.

Cal Mamà garanteix la confidencialitat de tots els fitxers facilitats pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s’efectuen sota els nivells de seguretat que impedeixin la pèrdua o manipulació de les dades.

D’acord amb la legislació vigent, tots els clients de Cal Mamà tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça: Cal Mamà, Camí del mig, 86 de Cabrera de Mar, o bé a l’adreça de correu electrònic info@calmama.cat

Per al millor compliment dels seus serveis, Cal Mamà es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc,…) a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, etc…). En tots els casos les dades que es facilitin són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que es vagi a realitzar.

1.1. Seguretat

Cal Mamà manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que aprova el reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades que l’usuari faciliti per mitjà de la pàgina web, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Cal Mamà es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les concessions que, en el seu cas, puguin produir-se.

1.2. Informació sobre cookies i “spamming”

L’usuari consent l’ús de cookies, que en cap cas permetrien la seva identificació, amb l’exclusiva finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines de la present pàgina web i altres llocs web de titularitat de Cal Mamà i que en cap cas permetrien la identificació de l’usuari. En qualsevol cas, l’usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d’aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador. Cal Mamà tampoc utilitza tècniques d’ “spamming” i, únicament, tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a Cal Mamà, Camí del mig, 86 de Cabrera de Mar, o bé a l’adreça de correu electrònic info@calmama.cat

1.3. Modificació de la present política de privacitat

Cal Mamà es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Podrà modificar en qualsevol moment de forma total o parcial les condicions i regles d’ús sense necessitat de previ avís. En aquest cas, si l’usuari no està conforme amb les noves regles i condicions d’ús, haurà de comunicar-ho a Cal Mamà ja que el silenci de l’usuari s’entendrà com acceptació a les noves condicions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut de la pàgina web, i especialment dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptibles d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Cal Mamà o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la botiga online de Cal Mamà, i no poden ser copiats, modificats, distribuïts, transmesos, reproduïts, publicats, cedits o venuts per l’usuari que accedeixi perquè estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat Intel·lectual i industrial.

L’usuari només pot visualitzar i carregar per a l′ús personal i no comercial sense fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

Queda terminantment prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest web que puguin afectar el seu contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

També es prohibeixen els enllaços amb aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans, contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de qualsevol de les societats del grup o de qualsevol dels seus signes distintius.